Oppdal Landbrukstjenester

Verneombud i Oppdal Landbrukstjenester

Verneombud
Magne Engdal
tlf: 90 52 29 53

Vara for verneombud
Erik A. Bjerke
tlf: 90 50 05 97