Internkontroll

Internkontrollen til et firma gjøres av både arbeidsgiver og arbeidstaker og omfatter flere skjema og retningslinjer som ALLE skal være kjent med. Nedenfor er noen av de aktuelle skjemaene.

 • opplæringsattest skal fylles ut etterhvert som opplæringen blir gitt. Signeres av både den som får opplæring og den som gir opplæringen. Det er meget viktig at dette gjøres, dersom uhellet skulle være ute.
 • risikoanalyse
  • enhver arbeidssituasjon skal vurderes før utførelse, hva kan gå galt og hva kan du gjøre for å forhindre at det skjer. Som arbeidsgiver for vår utleid arbeidskraft har vi foretatt en generell riskikoanalyse av aktuelle arbeidsoppgaver. Denne er bare grunnleggende, en mer spesifikk analyse må gjøres på arbeidsplassen av de involverte.
   Risikovurdering Oppdal Landbrukstjenester
 • rapportering av avvik, ulykker/uhell/nesten uhell
  • ethvert tilfelle som avviker fra våre retningslinjer skal rapporteres.
   • Dersom du for eksempel jobber uten gyldig arbeidsavtale, eller ikke har mottatt pålagt opplæring skal det rapporteres til Oppdal Landbrukstjenester.
   • Skjer det noe på arbeidsplassen, ulykke eller nestenuhell, så skal det rapporteres til Oppdal Landbrukstjenester
    Rapportering Oppdal Landbrukstjenester
 • retningslinjer for rapportering for Oppdal Landbrukstjenester finner du her