Oppdal Landbrukstjenester

Landbruksvikar – kalender

Vi har to landbruksvikarer i laget som gjerne hjelper deg med dine arbeidsoppgaver, både for ferie/fritid og ved sykdom.

  • Kristian Bø
  • Erik A. Bjerke

Ta kontakt med Oppdal Landbrukstjenester på tlf 960 13 669 om du har behov for landbruksvikar. Da vil jeg formidle kontakt med den som er tilgjengelig.

Jeg oppfordrer alle gårdbrukere i Oppdal om også å leie inn landbruksvikarene til ferie og fritidsavløsning minst en gang i året. Dette vil være positivt både for landbruksvikarene  og dere selv, i og med at landbruksvikaren da vil være kjent på gården deres om uhellet er ute.

Den tekniske utviklingen og økonomiske forandringene har gjort at gårdsarbeid har blitt et mer ensomt yrke. På mange gårder er det nå bare èn som arbeider, da den andre parten ofte har jobb i annen næring. Dette gjør bruket ekstra sårbart dersom gårdbruker blir syk.

Landbruksvikaren skal prioriteres ved sykdom, men mange har også fått benytte vikaren til ferie og fritid da det til tider er mangel på avløsere. Landbruksvikaren skal først og fremst ta hånd om fjøsarbeid, men utfører også flere andre driftsoppgaver på gården. Med stillingen følger det mye ansvar. Gårdsarbeid er matproduksjon, og det er derfor selvsagt at kvalitet i arbeidet er viktig. Først og fremst er dyrestell og renslighet viktig både av hensyn til dyrene og for at maten som leveres skal være sunn og god, kvaliteten på produksjon må tilfredstille kravene.

Du som gårdbruker oppfordres til å ta kontakt med Oppdal avløserlag hvis du har behov for arbeidshjelp ved sykdom eller fødsel/fødselspermisjon.