Oppdal Landbrukstjenester

Avløseren – bondens sikkerhetsnett

Vår viktigste målsetting er å kunne tilby bønder en god avløsertjeneste.

Landbruket i Norge representerer en stor og viktig arbeidsplass. Veldig mange arbeider i landbruksrelaterte jobber og flere ti-talls tusen personer av disse er avløsere.

Som avløser tar man over arbeidet på en gård slik at bonden kan få ferie og fritid, eller hjelp når de er syke. Avløserne er normalt ansatt i avløserlagene, og avløserlaget har ansvar for utlønning og personalbehandling. Avløserlagene har gode forsikringsordninger for de ansatte. I tillegg til yrkesskadeforsikring, har avløseren ansvarsforsikring. I dette ligger at avløseren er forsikret mot de skader han skulle være så uheldig å påføre personer, dyr og utstyr han har ansvaret for i sitt arbeid hos bonden.

For bonden er det avgjørende å vite at han eller hun har en flink og ansvarsfull avløser som kan trå til når det trengs. Dette er for mange den avgjørende faktoren som teller med når det snakk om å satse for framtida.

Avløseren skal etter god opplæring, ha ansvaret for det daglige stellet på gården:

– melking
– foring
– traktorkjøring
– skogsarbeid
– forefallende arbeid

Man kan jobbe som heltidsavløser eller deltid:

Heltidsavløser er et yrke for deg som vil:
– arbeide i landbruket og som ønsker en allsidig erfaring til egen gårdsdrift
– ta videreutdanning
– Som heltidsavløser skal du ha langfri annenhver helg (normalt 10 dager arbeid, 4 dager fri)

Det er også behov for deltidsavløsere i helger, helligdager, skoleferier ect.

Det er en fordel med kurs/utdanning fra jordbruksskole, naturbruk etc. men alle som har fylt 16 år kan bli avløser (15 år fra 1/1-14). Ved ansettelse blir det lagt vekt på at avløseren er pålitelig og har nødvendige kunnskaper eller utdanning, spesielt evne å ta seg av dyr.

Som avløser må du kunne arbeide selvstendig og ansvarsfullt.

Avløserlaget/landbrukstjenesten kan organisere opplæring og kurs. Laget skal også arbeide for trivsel og trygghet i arbeidet.

NB!! Bonden har alltid ansvaret for arbeidsmiljøet på sitt bruk.