Styret

Styret i Oppdal Landbrukstjenester SA

Øystein Riise Styreleder e-post
Stian Dørum Styremedlem e-post
Odd Einar Grønset Styremedlem e-post
Marit O. Vindal Styremedlem e-post
Magne Engdal Styremedlem, ansatterepresentant
Eli Johanne Jære Vararepresentant i styret e-post