Styret

Styret i Oppdal Landbrukstjenester SA

Gerd Dullum Gorseth Styreleder e-post
Ivar Håker Nestleder e-post
Odd Einar Grønset Styremedlem e-post
Marit O. Vindal Styremedlem e-post
Magne Engdal Styremedlem, ansatterepresentant
Henrik Torve Aalbu Vararepresentant i styret e-post