Oppdal Landbrukstjenester

Informasjon

Her finner du en generell oversikt over relevante tema. Vennligst ta kontakt med kontoret for mer utfyllende veiledning/informasjon.

Arbeidskontrakt – ta kontakt med kontoret for å få på plass arbeidskontrakt for engasjert avløser. Dette skal være på plass FØR oppstart for arbeidsforhold som er kortere enn én måned. Varer arbeidsforholdet lengre er fristen innen én måned. Dersom dette ikke er på plass kan du som oppdragsgiver bli regnet som arbeidsgiver og dermed få store krav ved en alvorlig ulykke.

Opplæringsattester – «formålet er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse» jfr. forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav. Mer om temaet finner du her.

I menyen til venstre finner du skjema for å dokumentere dette, eller du kan henvende deg på kontoret.

Informasjonsskriv:

Fra og med 2017 vil vi distribuere relevant medlemsinformasjon vi Grobladet. Bladet utarbeides og distribueres i et samarbeid mellom Oppdal Kommune, Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag (avd. Oppdal) og Oppdal Landbrukstjenester.

november 2016

juni 2016