Oppdal Landbrukstjenester

Om oss

Oppdal avløserlag ble startet 6. desember 1982. Endret navn til Oppdal Landbrukstjenester SA i mai 2015


Første styret besto av

Ivar Hinseth (lagets første leder)

Marit Bjørkaas

Roald Ishol

Hans Storindset

Dagny Bøe Ørstad

 


Første daglig leder, Ingolf Røtvei, ansatt i et samarbeid mellom Oppdal forsøks- og driftsplanring og Oppdal avløserlag.

1. desember 1983 ble Fredbjørn Svendgård ansatt som ny daglig leder.

Fra start var lønn og regnskap ført for hånd, men i 1989 kom det første EDB-programmet, Medlemsutvikling.


 

31. mars 2012 ble Fredbjørn pensjonist og Hilde Frøiland Hoel tok over som daglig leder.

1.mars 2017 ble Janne Gravem ny daglig leder i Oppdal Landbrukstjenester SA.