Oppdal Landbrukstjenester

Her finner du HMS håndbok for deg som ansatt i Oppdal Landbrukstjenester, denne plikter du deg å gjøres kjent med.
I tillegg må du gjøre deg kjent med mulige risikoer i forbindelse med jobben du skal gjøre. På våre hjemmesider finner du til enhver tid oppdaterte risikoanalyser.
Før du setter igang med jobben SKAL du ha fått nødvendig opplæring av bonden (oppdragsgiver), dersom den ikke er gitt skal du IKKE utføre jobben. Husk at opplæringen skal dokumenteres av både deg som arbeidstaker og bonden (oppdragsgiver).
Nedenfor finner du lenker til aktuelle dokumenter

HMS-håndbok

Risikovurdering Hogst og tyning
Risikovurdering Melk løsdrift
Risikovurdering Sau og geit
Risikovurdering Båsfjøs
Risikovurdering Flytting av dyr
Risikovurdering Gjødselkjøring
Risikovurdering Klipping av dyr
Risikovurdering Høytrykksvasking
Risikovurdering stabling og transport rundballer