Årsmelding 2014

Etter årsmøte den 9. april 2014 har Avløserlaget følgende tillitsvalgte.

Styret Valgkomite
Leder Ivar Håker Leder Kjell Jostein Loe
Nestleder Olav Ishol Medlem Lars Helge Sesaker
Styremedlem Gerd D. Gorseth Medlem Magne Ivar Lien
Styremedlem Ivar Strand Varamedlem Tone Hagen Bjørgen
Styremedlem Rune Hindseth (for avløserne)
Varamedlem Øyvind Aalbu Bøe

Årsmøte for 2014 Årsmøte ble holdt sammen med Oppdal Landbruksrådgivning på Oppdalsporten og det var totalt 9 fremmøtte med de ansatte.   Styremøter Det er holdt 2 styremøter i 2014 og styret behandlet 19 saker. Morten Engdal startet som landbruksvikar fra 1.2.2014. Han sluttet allerede den 20. mai 2014 for å starte som snekker. Styret gjeninnsatte da Kristjan Einarsson i stillingen som landbruksvikar. Han vil som tidligere jobbe 100 % som landbruksvikar om høsten, vinteren, og våren. og jobbe på fellessetra i Grytdalen om sommeren. Erik Bjerke og Kristjan Einarsson deler 1,4 årsverk som landbruksvikar.   Norskkurs Avløserlaget har nå holdt sitt andre norskkurs for fremmedsspråklige arbeidstakere. Oppstart 14. oktober og avslutning 10. mars. Ved oppstart hadde vi 11 deltakere, men gjennomsnittlig oppmøte ligger på ca 6 stk. Fremgangen er stor hos de som deltar aktivt.   Medlemsutviklingen Avløserlaget dokumenterer utgiftene for 194 medlemmer. Det er lønnet for kr 14 347 664,- på ferie og fritid. I tillegg kommer sykdomsavløsning på kr 3 267 315,- for 55 medlemmer Det er også lønnet kr 493 593,- på andre oppdrag og skogbruk.   Arbeidsmiljø Oppdal Avløserlag leier kontorplass av Felleskjøpet. Døren står åpen for både medlemmer og avløsere hver dag mellom kl 09.00 og 16. Det er i løpet av året registrert to yrkesskader. Det var en langtidssykemeldt og elleve korttidssykemeldte.   Fortsatt drift og virksomhetens art Regnskapet er satt opp etter norsk standard kontoplan og resultatet bekrefter at fortsatt drift er til stede.  Avløserlaget driver etter selvkostprinsippet.     Møter og kurs der laget har deltatt

  • Daglig leder deltok på salgskurs gjennom Norske landbrukstjenester på Hell
  • Daglig leder deltok på kurs ang A-ordninga gjennom Huldt & Lillevik.
  • Daglig leder deltok på kurs ang A-ordninga gjennom skatteetaten
  • Daglig leder deltok på kurs ang A-ordninga gjennom NHO
  • Daglig leder deltok på brukerdagen i Huldt & Lillevik
  • Daglig leder deltok på Lønn og personaldagen i Trondheim, Infotjenester
  • Daglig leder deltok på en samling i forbindelse med overgang til WebTemp.
  • Daglig leder deltok på Røroskonferansen gjennom Fylkesmannen i S.T.
  • Daglig leder deltok på høstsamlinga gjennom Norske Landbrukstjenester

 

 

 

 

På høstsamlinga ble Magne Engdal kåret som årets avløser i Sør-Trøndelag! ☺   Magne Engdal aarets avloeser                   Sammenligningstall

Regnskapstall for 2013 2014
Antall lønns og trekkoppgaver 523 507
Lønnsomsetning 16 819 168 17 073 902
Skattetrekk 3 385 694 3 386 167
Tilskudd ferie og fritid 8 341 411 8 405 585
Tilskudd sykeavløsning 2 583 994 2 590 714
Tilskudd landbruksvikar 310 730 378 280

Utlønningene i avløserlaget tilsvarer 66,5 årsverk som fordeler seg på 52,9 årsverk på ferie og fritid, 11,1 årsverk på sykeavløsning og 2,4 årsverk på andre oppdrag.

Ivar Håker Olav Ishol Ivar Strand
Leder Nestleder Styremedlem
Gerd D Gorseth Rune Hindset Hilde Frøiland Hoel
Styremedlem Styremedlem Daglig leder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.